حسابان وب

مرور برچسب

230/10236

بخشنامه ۲۳۰/۱۰۲۳۶ مورخ۱۴۰۰/۲/۲۸(توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی و جابجایی پرونده های مالیاتی)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بخشنامه مرتبط به شماره  230/37844 مورخ1400/6/31(مالیات و عوارض ارزش افزوده واحدهای خدماتی ملی) را اینجا ببینید. سازمان امورمالیاتی ، چگونگی توزیع…