حسابان وب

مرور برچسب

210/98/98

ابطال صدر بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۸/۹۸ در خصوص معافیت خدمات نیروی انسانی

 قسمت صدر بخشنامه شماره 210/98/98-1398/11/28 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن اعلام شده است که معافیت مزبور صرف خدمات نیروی انسانی بوده، اجرایی است و به سایر قراردادها از…

دادنامه ۲۸۳۱ مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۸(ابطال بخشنامه مالیاتی در خصوص پرداخت مالیات ارزش افزوده قراردادهای خدماتی پشتیبانی)

قسمت اخیر بخشنامه شماره 98/98/210-28/11/1398 سازمان امور مالیاتی کشور که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما…

بخشنامه ۲۱۰/۹۸/۹۸ مورخ۹۸/۱۱/۲۸(درخصوص ابطال بند ۱۱ بخشنامه شماره ۲۸۰۰۴ مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۱۲)

توضیح سایت تازه های حسابداری: - قسمت اخیر این بخشنامه  که بر اساس آن مقرر شده است که « در مواردی که مالیات و عوارض مالیات بر ارزش افزوده توسط پیمانکار از کارفرما وصول شده باشد،…