نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

16-95-200

بخشنامه ۱۶-۹۵-۲۰۰مورخ ۹۵/۲/۲۹(بخشودگي بدهي هاي مالياتي موضوع تبصره ماده ۱۳۰ اصلاحی قانون مالياتهاي مستقيم)

به منظور کاهش هزينه وصول بدهي مالياتهايي که سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال 1381 است و با توجه به موافقت وزير محترم امور اقتصادي و دارايي بنا به اختيار…