نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

یارانه نقدی 73500 تومان شد!

یارانه نقدی ۷۳۵۰۰ تومان شد!

به نقل از خبرگزاری مهر شب گذشته(شنبه شب) دولت در اقدامی ناگهانی 28 هزار تومان مابه التفاوت فاز اول و دوم یارانه ها را به ازای هر ایرانی به حساب سرپرست خانوار واریز کرد که براین…