مرور برچسب

گواهي عدم بدهي مالياتي

بخشنامه ۵۳۱/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي براي ارايه به مقامات ذيصلاح خارجي، توسط…

بخشنامه ۵۳۲/۹۳/۲۰۰ مورخ ۹۳/۹/۳(صدور گواهي عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران)

در راستاي تکريم ارباب رجوع، تسريع امور مؤديان مالياتي و اصلاح گردش کار موجود، فرآيند صدور گواهي­ عدم بدهي مالياتي متقاضيان خروج از تابعيت ايران، توسط معاونت پژوهش، برنامه­ريزي و…

ارائه اطلاعات هويتي دارندگان و متقاضیان کارت بازرگانی جهت درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي

بدينوسيله به اطلاع تمامي دارندگان و متقاضيان محترم صدور، تمديد و تجديد کارت بازرگاني مي رساند که:  1- متقاضيان کارت بازرگاني بايد در هنگام درخواست گواهي عدم بدهي مالياتي، کليه…