حسابان وب

مرور برچسب

گواهي سپرده

بررسي حضور ابزارهاي نوين تامين مالي در بازار سرمايه ؛ خوشامد فرابورس به اوراق مشاركت

در حالي كه برخي كارشناسان معتقدند كه عرضه اوراق مشاركت، صكوك و گواهي سپرده در بازار فرابورس ايران با استقبال همراه بوده، برخي ديگر، اين پروژه را در دستيابي به اهداف كلان خود ناموفق…