حسابان وب

مرور برچسب

گروه بندی مودی

بخشنامه ۲۳۵/۸۶۶۴ مورخ ۹۹/۵/۲۵ (گروه بندی مودیان بر اساس حجم فعالیت/ انتقال به محل جدید و شروع فعالیت در محل جدید)

توضیح سایت تازه های حسابداری: بند ۲ این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید.  اظهارنظر دفتر حسابرسی مالیاتی در خصوص گروه بندی مودیان بر اساس حجم فعالیت/ انتقال به محل جدید و…