حسابان وب

مرور برچسب

کیمیاگری با پول

کیمیاگری با پول

دکتر رضا بوستانی مدیران دولتی دوست دارند در قامت کیمیاگرانی ظاهر شوند که می‌توانند هر عنصری را به طلا تبدیل کنند؛ اکسیر مدیریت آنها پول است که هر مشکلی را چاره می‌کند.