حسابان وب

مرور برچسب

کمیته حسابرسی

هلدینگ و کمیته حسابرسی

عباس سليمي* سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی را ملزم نموده تا کمیته‌های حسابرسی را تشکیل داده و نسبت به برقراری نظام کنترل‌های داخلی و تقویت آن اقدام كنند. اعضای…

آغاز فعالیت کمیته‌های حسابرسی ناشران، مسوولیت‌ها و انتظارات

آغاز سخن بی‌تردید یکی از مهم‌ترین مسوولیت‌های نظارتی هیات‌مدیره شرکت‌ها، نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی و ارائه گزارش‌های مالی منصفانه و مطلوب است. هیات مدیره معمولا بخشی از این…

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

در حالت وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي . شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی در تاریخ 29/12/2X13 . دورۀ موردگزارش و دامنۀ گزارش این…

نمونه گزارش کنترل‌های داخلی در حالت “عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي”

در حالت عدم وجود ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي . شرکت نمونه (سهامی عام) گزارش کنترل‌های داخلی  در تاریخ 29/12/2X13 . دوره موردگزارش و دامنه گزارش…

مديران شركت‌هاي بورسي و فرابورسي و الزام به ارائه گزارش كنترل‌هاي داخلي

هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار در تاريخ 16/02/1391 دستورالعملي را به تصويب رسانده كه به موجب آن هيات مديره شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ايران…