مرور برچسب

کمیته تخصصی مبارزه با پول‌شویی

تشکیل کمیته‌ی تخصصی مبارزه با پول‌شویی در جامعه حسابداران

کمیته تخصصی مبارزه با پول‌شویی، در در راستای اجرای بهینه قانون مبارزه با پول‌شویی، تشکیل شد. مسئولیت این کمیته تخصصی انجام اقدامات کارشناسی، زیر ساختی، آموزشی و اطلاع‌رسانی است.…