مرور برچسب

کلاسه پرونده: 92/1100، 297،

بخشنامه ۷۳-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۷/۲۶(ابطال بخشهایی از دو بخشنامه سازمان امورمالیاتی)

باتوجه به ابطال فراز پاياني بخشنامه شماره 12392-200 مورخ 21-6-1391 و بند اول بخشنامه شماره 20000-200 مورخ 10-10-1391 اين سازمان به موجب رأي صادره در اجراي دادنامه شماره 785 الي…

دادنامه ۷۸۵ الی ۷۸۷ مورخ ۹۴/۶/۲۴(ضریب کسر مالیات تکلیفی قراردادهای قبلی همان ۵% است)

توضیح سایت: این دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی  ابلاغ شذ.  احتراماً در خصوص بخشنامه  شماره 12392/200 -21/6/1391 سازمان امور مالیاتی کشور همان گونه که مستحضرند: