حسابان وب

مرور برچسب

کلاسه پرونده: ۹۹۰۲۴۱۸

رای اخیردیوان عدالت اداری درمورد تخلفات مشمولان قانون کاردر سمت‌های مدیریتی

دیوان عدالت اداری با صدور رایی بخشنامه شماره ۲۶۷۴۵۱ سازمان اداری و استخدامی کشور را که متضمن رسیدگی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری به تخلفات افرادی است که با قراردادهای موضوع قانون…