نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

کدام رشته ها بازار کار ندارند؟

کدام رشته ها بازار کار ندارند؟

قرار است رشته‌های دانشگاهی فاقد جذابیت برای بازار کار از چرخه آموزش عالی حذف شوند. وزارت علوم طرحی را در دستور کار خود قرار داده، که بر اساس آن می‌خواهد ارزش افزوده مشاغل مختلف را…