حسابان وب

مرور برچسب

کاهش خودجوش سود بانکی

کاهش خودجوش سود بانکی

دومین علامت از کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید نمایان شد. پس از سرگیری کاهش مجدد نرخ سود در بازار بین بانکی از هفته آخر فروردین، مشاهدات حکایت از کاهش نرخ سود روزشمار غیررسمی در…