نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

کاردکس حسابداری

سوالی از حسابرسان

مخاطبین این نوشتار حسابرسان و حسابرسان ارشد در موسسات حسابرسی معتبر هستند. شرکت آلفا در پایان سال مالی خود از انبار لوازم یدکی، موجودی‌گیری به عمل نمی‌آورد.