مرور برچسب

کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه

ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت اعتباري بر پايه عقد مرابحه،بخشنامه شماره ۹۰/۱۴۱۷۶۳ مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۰ بانک مرکزي جمهوري اسلامي…

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران جهت اطلاع مديران عامل بانک هاي دولتي، غير دولتي، شرکت دولتي پست بانک و موسسه اعتباري توسعه ارسال گرديد. . موضوع : ابلاغ دستورالعمل اجرايي کارت…