مرور برچسب

چگونگی نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی

بخشنامه ۵۱۲-۹۴-۲۰۰ مورخ ۹۴/۶/۳۱(ابلاغ بخشنامه نحوه بخشودگی جرائم مالیاتی )

در اجراي حکم ماده واحده قانون تسري حکم ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 3-12-1366 به ماليات‌هاي و عوارض کالا و خدمات و ماليات‌هاي غير مستقيم موضوع قوانين سنواتي 1377 تا…