نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چگونگی ترخیص قانونی با حداقل اسناد

چگونگی ترخیص قانونی با حداقل اسناد/آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده ۳۸ قانون رفع موانع تولید

آیین‌نامه اجرایی بند (ت) ماده 38 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در آخرین روزهای تیرماه سال جاری به تصویب هیات وزیران و امضای معاون اول رییس‌جمهور…