نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چک لیست رعایت مقررات مربوط به الزامات استقرار و ارزیابی سیستم کنترل داخلی

ابلاغیه چک لیست رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار: كنترلهای داخلي حاکم بر گزارشگری مالی

. مخاطبین: کلیۀ موسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موضوع: ابلاغیه چک لیست رعایت مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار: كنترل‌های داخلي حاکم بر گزارشگری مالی  .  با…