حسابان وب

مرور برچسب

چک ؛ ابزار منسوخ شده

چک ؛ ابزار منسوخ شده

دکتر یداله دادگر-استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی با توجه به موضوع چک‌های برگشتی در ایران مناسب دیدم فهرست‌وار به چند نکته در زمینه روند و کارکرد چک و اقتصاد مالی در…