نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

چه قدر حقوق از مالیات معاف است؟

اخبار مالياتي از بودجه سال ۱۳۹۳(ماليات حقوق بخش خصوصی و دولتی/ نرخ مالياتي/ معافيت گمركي و…)

سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک میلیون تومان تعیین شد. قانون معافیت مالیاتی کارکنان دولت اصلاح شد. با نظر موافق نمایندگان مجلس سقف معافیت مالیاتی حقوق کارکنان دولت یک…