حسابان وب

مرور برچسب

چك مدت دار

حسابداری اسناد دریافتنی

اسناد دریافتنی اوراقی است که شخص بدهکار در قبال بدهی خود به شخص بستانکار ارائه می‎دهد. شخص بدهکار در این اوراق تعهد می‎کند مبلغ معینی را در تاریخ مشخص به شخص طلبکار پرداخت کند.…

سوالی از حسابرسان

گارو هوانسیان‌فر* مخاطبان این نوشتار حسابرسان ارشد و سرپرستان در موسسات حسابرسی معتبر هستند. شرکت آلفا در قبال فروش‌های نسیه، اسناد دریافتنی (چک) مدت دار از مشتریان خود دریافت…