مرور برچسب

چشم‌انداز نرخ تورم در سال 1391

نرخ تورم ۹۱؟

چرا نرخ تورم دوباره افزایش یافت؟ نرخ تورم در سال 1391 به کجا می‌رود؟ آیا نرخ تورم در سال 1391 باز هم افزایش خواهد یافت؟ اینها سوالاتی است که مردم، کارشناسان اقتصادی و…