نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پیگیری سابقه بیمه

بخشنامه ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۶۴۰ مورخ۱۴۰۰/۳/۱(رسیدگی به ادعای اشتغال اشخاص در کارگاه‌های مشمول قانون تامین اجتماعی جهت احراز و…

توضیح سایت تازه های حسابداری: - برای این بخشنامه الحاقیه صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید. - بخشنامه اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی کمیته های احتساب سوابق را…