نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پیش نویس لایحه تحول نظام مالیاتی کشور

دور جدید مذاکره با مجلس برای نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم

معاون سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به دور جدید مذاکره با مجلس برای نهایی شدن لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم گفت: درآمد مالیاتهای مستقیم تا آبان سال جاری ۷۴ درصد محقق…

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، فرصت اصلاح یا تشدید مشکلات – بخش سوم

بخش سوم : تبصره 1: در صورتی که مودی از ارائه اظهارنامه در مهلت قانونی و مطابق با مقررات مربوط خودداری كند، سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به تنظیم اظهارنامه برآوردی (متضمن درآمد…