مرور برچسب

پیش‌نویس استاندارد صورت جریانهای نقدی

استاندارد حسابداري‌ شماره‌ ۲ – صورت‌ جريان‌ وجوه نقد

توضیح سایت: پیش‌نویس استاندارد 2 صورت جریانهای نقدی (تجدیدنظرشده 1395) را اینجا ببینید. اطلاعات‌ تاريخي‌ مربوط‌ به‌ جريان‌ وجوه نقد مي‌تواند در قضاوت‌ نسبت‌ به‌ مبلغ‌، زمان‌ و…