نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پیشنهاد مزد ۱.۶ تا ۱.۸ میلیونی در سال۹۷

جلسه دستمزد بی‌نتیجه ماند

جلسه امروز شورای عالی کار که برای تعیین رقم دستمزد کارگران تعیین شده بود پس از ساعت‌ها بحث و مذاکره به دلیل اختلاف بالای میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی بدون نتیجه پایان یافت.