نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پیشنهاد حقوق تمام وقت در مقابل کار نیمه وقت زنان سرپرست خانوار

بازنشستگی زنان با ۲۰ سال سابقه

عطاریان در پاسخ به این سؤال که کارمندانی که بدون سنوات ارفاقی و با 25 سال سابقه و دریافت 25 روز حقوق پیش از موعد بازنشسته می‌شوند چه میزان پاداش پایان خدمت خواهند گرفت، گفت:…