حسابان وب

مرور برچسب

پول

ابزار خلق پول

حمید شهرستانی- اقتصاددان در زمینه آمار چک‌های برگشتی ذکر چند نکته ضروری به‌نظر می‌رسد: اول اینکه وقتی فردی چک بی‌محلی را صادر می‌کند در واقع پول جدید خلق کرده است. صدور چک…