حسابان وب

مرور برچسب

پورتال ارزی

ورود متفاوت به بازار ارز

دولت قصد دارد دور جدیدی از سیاست‌های ارزی را برای مواجهه با التهاب قیمتی و ساماندهی تقاضا در بازار به اجرا بگذارد؛ این سیاست که به نظر می‌رسد جایگزین بورس ارز شده است نوعي ورود…