نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

پرداخت حق اولاد و حق عائله مندی زنان شاغل

نحوه محاسبه حق اولاد

 افرادی که در مشاغل دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند و تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی هستند، در صورتی که فرزند داشته باشند می‌توانند از حق اولاد و عائله مندی نیز بهره مند شوند.