مرور برچسب

پذیرش اظهارنامه بنگاه‌های تولیدی

مصوبه اخیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درخصوص مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط

در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و به منظور اعمال مساعدت در جهت مرتفع کردن مشکلات مالیاتی واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای مقررات تبصره الحاقی به…