حسابان وب

مرور برچسب

پاسداشت روز حسابدار

پاسداشت روز حسابدار

نظام‌الدين ملک‌آرايي –حسابدار رسمي فدراسيون بين‌المللي حسابداران (IFAC) که در پي نياز به ايجاد يک تشکل حرفه‌اي جهاني در سال 1977 تشکيل شد، اکنون داراي 179 عضو پيوسته و وابسته از…