حسابان وب

مرور برچسب

پاسخگویی حسابرسي داخلي

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران . در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده…