حسابان وب

مرور برچسب

وضعیت مالیاتی حق مسکن

پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت کمک هزینه های رفاهی

توضیح سایت تازه های حسابداری: برای این بخشنامه وزارت کار , در تاریخ 6 شهریور بخشنامه پیرو وتکمیلی صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.  معاون وزیر  تعاون ، کار و رفاه اجتماعی …

اعلام نظردرخصوص وضعیت مالیاتی حق مسکن ، بن ، ایاب وذهاب ، غذا و…. 

توضیح سایت تازه های حسابداری: پاسخ به استعلام سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت کمک هزینه های رفاهی را اینجا ببینید.  اعلام نظراداره امور مالیاتی اصفهان را درخصوص وضعیت…