نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

ورق بورس برگشت

ورق بورس برگشت

بورس تهران بعد از چند روز ریزش مداوم و اصلاح قیمت‌ها، امروز مسیر حرکتی خود را تغییر داد و با دست کشیدن از اصلاح قیمت‌ها مثبت شد.