نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

وثيقه تسهيلات اعطايي

سهام شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار و فرابورس به عنوان وثيقه تسهيلات پذیرفته می شود

شورای پول و اعتبارمصوب کرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای به بانک‌هاي دولتي، غيردولتي، شرکت دولتي پست‌بانک و مؤسسه اعتباري توسعه  مصوبات يک‌هزار و يک‌صد و چهل و…