حسابان وب

مرور برچسب

وام قرض الحسنه

انواع تسهيلات و شرايط اعطاي آن

اعطای تسهیلات اگر مهمترین وظیفه بانک ها در نظر گرفته نشود اما بخشی از  با اهمیت ترین فعالیت های بانک ها به شمار می آید. در این راستا خدمات مختلفی در این عرصه از سوی بانک های کشور…