حسابان وب

مرور برچسب

واردگنندگان

بخشنامه ۴۱۲۷م ۸۹/۳/۵(استرداد اضافه دريافتي ماليات و عوارض ارزش افزوده توسط گمرکات)

احتراماً، نظر به اينکه در راستاي اجراي تبصره (1) ماده «20» قانون ماليات بر ارزش افزوده، گمرک جمهوري اسلامي ايران از کالاهايي که توسط واردکنندگان به سرزمين اصلي وارد مي شود، وجوهي…