حسابان وب

مرور برچسب

هوشنگ خستويي

مشكلات جدي تري در راه است

هشدار يك حسابرس درباره ادغام بانك‌ها سوء‌استفاده 3 هزار ميليارد توماني در مجموعه‌اي از بانك‌ها طي سال 90 بهانه‌اي شد تا بانك مركزي به عنوان نهاد نظارتي بازار پول اهرم نظارتي خود…