نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

همكاري رشته و حرفه حسابداري

همكاري رشته و حرفه حسابداري

محمدتقي شيرخواني دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران مباحثي كه در دوازدهمين همايش ملي حسابداري ارائه‌ شد به‌روشني نشان مي‌‌دهد كه جامعه‌ حسابداري كشور تا چه حد نيازمند بحث و…