حسابان وب

مرور برچسب

هلدینگ

هلدینگ و کمیته حسابرسی

عباس سليمي* سازمان بورس اوراق بهادار، شرکت‌های بورسی را ملزم نموده تا کمیته‌های حسابرسی را تشکیل داده و نسبت به برقراری نظام کنترل‌های داخلی و تقویت آن اقدام كنند. اعضای…

فروش سهم هلدینگ خلیج فارس از سوی دولت برای تسویه بدهی قانونی نيست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بیان اینکه فروش سهم هلدینگ خلیج فارس از سوی دولت برای تسویه بدهی خود غیر‌قانونی بوده است،گفت: شیوه عمل دولت در خصوص واگذاری هلدینگ…