نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

هشدار در بورس

سه علامت هشدار در بورس

10روز از حصول توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد. تاثیر مستقیم این توافق بر بستر بازارهای اقتصادی کشور انتظاری بود که در روزهای گذشته نتوانست تحقق یابد و منجر به نزول 5/ 3 درصدی شاخص کل…