حسابان وب

مرور برچسب

هزينه هاي غيرواقعي

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۷ مورخ ۹۸/۹/۱۰(نحوه محاسبه جرائم درآمدهای کتمان شده در اظهارنامه تسلیمی و یا هزینه های غیرواقعی)

این بخشنامه بیان میدارد مطالبه جریمه ۳۰ درصد برای اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱۹۲ ق م م (که به درآمدهای کتمان شده اختصاص دارد، )از ماخذ مالیات ناشی از درآمدهای برآوردی یا تخمینی…

بخشنامه شماره ۴۰ -۱۷ مورخ ۸۴/۱۰/۱۲ (موضوع در آمدهای کتمان شده)

نظر به اينكه  در خصوص درآمد كتمان شده و هزينه هاي غير واقعي غيرقابل قبول موضوع قسمت اخير تبصره  ذيل ماده 192 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم تاكنون ابهام و سئوالاتي مطرح گرديده است.…