حسابان وب

مرور برچسب

هرسال سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان‌آور

اجراي قوانین مربوط به مشاغل سخت و زیان‌آور و بند «و» ماده ۸۰ قانون برنامه پنجم توسعه

به گزارش تامین، دکتر رحمت اله حافظی ارتباط مناسب با شرکای اجتماعی را از محورهای فعالیت سازمان تامین اجتماعی برشمرد و با اشاره به سخنان رئیس جمهور در رابطه با عضویت نمایندگان…