ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۳۵۳۹ /۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۳/۱(اعلام شمول تبصره ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق سلف موازي)

پيرو بخشنامه شماره ۲۰۱۱۱/۲۰۰  مورخ ۱۱/۱۰/۹۱ به منظور اجراي تبصره هاي ۱و۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۹/۸۸ و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اورق بهادار طي نامه شماره ۲۱۷۸۶۹/۱۲۱ مورخ ۱/۲/۹۲، به موجب بند ۲۴ ماده ۱و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به  استناد بند(۵) صـورتجلسه مـورخ ۹/۱۲/۸۹ و بنـد ۲ صورتجلسه مورخ ۱۶/۱۱/۹۱ به تصويب شـوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق سلف موازي به عنوان رديف ۱۲ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه صدرالذکر و بخشنامه هائي که قبلاً در اين خصوص صادر گرديده، افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

 

iconادامه مطلب

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۲
 • بدون نظر
 • آمار : 4,250 بازدید
 • بخشنامه ۲۰۱۱۱/۲۰۰ مورخ ۹۱/۱۰/۱۱(اعلام شمول تبصره ۱و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م به اوراق مشارکت)

  پيرو بخشنامه هاي شماره ۳۰۱۷۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۹، ۱۳۲۸۴/۲۰۰ مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۰ و ۲۴۴۰۴/۲۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به منظور اجراي تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقي به قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياستهاي کلي اصل ۴۴ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۵/۰۹/۱۳۸۸ و حسب اعلام رئيس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار طي نامه شماره ۲۰۲۰۲۵/۱۲۱ مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۱، به موجب بند ۲۴ ماده ۱ و بند ۴ ماده ۴ قانون بازار اوراق بهادار که به استناد بند (۱) صورتجلسه مورخ ۲۶/۷/۸۹ به تصويب شوراي عالي بورس و اوراق بهادار رسيده است، اوراق مشارکت به عنوان رديف ۱۱ به فهرست اوراق بهادار مندرج در بخشنامه هاي صدرالذکر افزوده و جهت بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۴ بهمن ۱۳۹۱
 • بدون نظر
 • آمار : 2,017 بازدید
 • بخشنامه شماره ۱۳۲۸۶/۲۰۰ مورخ ۶/۶/۱۳۹۰ ( اعلام شمول تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر ق.م.م. به گواهی‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری)

  پیرو بخشنامه شماره ۳۰۱۷۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ به منظور اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۱۴۳ مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ موضوع ماده ۷ قانون توسعه ابزارها و نهاد های مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ،

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۰
 • بدون نظر
 • آمار : 2,585 بازدید
 • قانون “توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی”

  مادۀ ۱ –

  اصطلاحات و واژه‌هایی که در این قانون به کار رفته است دارای معانی زیر می‌باشند.

  الف – گواهی سرمایه‌گذاری ؛ اوراق بهادار متحدالشکلی است که توسط صندوق سرمایه‌گذاری منتشر و در ازای سرمایه‌گذاری اشخاص در صندوق با درج مشخصات صندوق و سرمایه‌گذار و مبلغ سرمایه‌گذاری به آنها ارائه می‌شود.

   

  iconادامه مطلب

  نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
  icon برچسب ها: , , , , , , , ,
 • نوشته: مدیر سایت
 • تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۸۹
 • بدون نظر
 • آمار : 5,700 بازدید