حسابان وب

مرور برچسب

نمونه منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی

منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت سهامی عام نمونه پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران يا فرابورس ايران . در اجراي ماده 10 دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته شده…