نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نظر دفتر فنی مالیات در خصوص پرونده های حق واگذاری محل

اشتباه یا رانت مالیاتی؟

حميدرضا سعادت سعادت‌آبادي- رییس گروه مالیاتی استفاده از«ارزش معاملاتی ملک» به عنوان ماخذ و مبنا جهت محاسبه مالیات حق واگذاری محل تا چه اندازه صحیح است و آیا ارزش مذکور مبنایی…