نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نظام مالياتي

تهران و ماليات

شهر فربه تهران كه خود معضلات اساسي از جمله هزينه بسيار بالاي مديريت آن براي شهرداري تهران و ساير ارگان‌هاي مرتبط ايجاد كرده، مشكل مالياتي اساسي نيز براي نظام مالياتي به وجود آورده…

ماليات و صنعت در ايران

در طرح تحولات اقتصادي، نظام مالياتي به حق به عنوان يکي از محورها تعيين شده است. انتظار مي رود با بررسي همه جانبه نظام مالياتي کشور و رفع کاستي هاي آن، بتوان گام اساسي در رفع مشکلات…