نرم افزارحسابداری صدگان

مرور برچسب

نظارت

فساد و پولشویی

خبر کشف بزرگ‌ترین فساد مالی در مجموعه بانکی کشور که سرنخ آن در بانکی بوده که قبلا هم بزرگترین سوء استفاده وقت در آن صورت گرفته بود، هشدار جدی به مقامات ناظر بر بازار پول کشور است.…

استانداردكنترل كيفيت(۱)در مؤسسات ارائه‌كننده خدمات حسابرسي،ساير خدمات اطمينان بخشي و خدمات مرتبط

هدف اين استاندارد، ارائه استانداردها و راهنماييهاي لازم درباره مسئوليتهاي مؤسسه در مورد سيستم كنترل كيفيت آن برای حسابرسي و بررسي اجمالي اطلاعات مالي تاريخي و ساير خدمات…